50 Miếng dán thải độc , chống ẩm mốc

Thông tin
Sản phẩm đang được bán tại Quốc Tế, nên thời gian nhận hàng phụ thuộc vào địa chỉ nhận hàng của bạn. Mặc khác, shop bán 50 Miếng dán thải độc , chống ẩm mốc chưa được chứng thực bởi Shopee nên bạn cân nhắc qua điểm đánh giá, số sản phẩm đang bán, mức độ theo dõi và độ phản hồi trước khi khi đặt hàng

67,650 đ 123,000 đ

TỚI NƠI BÁN

Hỗ trợ

Decription: Description:Expels excess fluids or toxinsAnti-inflammatory to reduces pains & tirednessDecreases removes swollen glands and legsImproves your metabolism and blood circulationBoosts energy levelSpecificationsMain Ingredients: Ginger Extracts, Bamboo Vinegar, Bamboo Charcoal, Citrus ExtractsDirections:Wash and dry Your feet or body part.Apply detox patch one hour before bed-time.Socks can be worn if necessary.Remove pad after 8-10 hours.Included: 1 set x 50pcs Foot Patch